Olgu Sunumu

Retrobulber Bölgede Kist Hidatik: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2015.4125

  • Özben Yalçın
  • Tülay Başak
  • Rabia Yakar
  • Fatih Mert Doğukan
  • Erdem Ergen
  • Fevziye Kabukçuoğlu

Gönderim Tarihi: 16.01.2015 Kabul Tarihi: 14.05.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):310-312

Kist hidatik, köpekleri ana konak olarak tutan, paraziter taksonomide sestod grubu içerisinde sınıflandırılan Echinococcus granulosus kaynaklı bir enfeksiyöz hastalıktır. Karaciğer ve akciğerde en sıklıkla karşılaşılmaktadır. Santral sinir sistemi tutulumu içerisinde retrobulber lezyonları oldukça nadirdir.Çalışmamızda görme bozukluğuyla başvuran görüntülemelerinde orbital kavitede ekinokok enfestasyonu düşünülüp eksizyonu yapılıp kist hidatik tanısı konan olgu sunulmuştur. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 310-2)

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, retrobulber, görme kaybı