Özgün Araştırma

Renal Transplantlı Bir Hastada Isospora belli Enfeksiyonu

  • Süleyman YAZAR
  • Bülent TOKGÖZ
  • Ozan YAMAN
  • İzzet ŞAHİN

Gönderim Tarihi: 18.10.2005 Kabul Tarihi: 07.03.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):22-24

Isospora belli, immun sistemi baskılanmış hastalarda diğer gastrointestinal şikayetlerin yanında uzun süreli ishale de sebep olabilmektedir. Bu olgu Türkiye’de bir renal transplant hastasında bildirilen ilk olgudur. Böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli yapılan ve immunsupressif tedavi alan 25 yaşında erkek hasta; halsizlik, bulantı, kusma ve 15 gündür devam eden ishal nedeniyle hastanemize başvurmuş ve ayaktan takibi yapılmıştır. Yapılan koprolojik muayenesinde; nativ, lügol ve modifiye asit-fast boyama yöntemleri ile Isospora belli ookistleri görülmüştür. Hazırlanan nativ preparat fluoresan mikroskopta da incelenmiş ve ookistlerin otofluoresan verdiği saptanmıştır. Ayrıca, %2.5’luk potasyumdikromat içinde saklanan dışkıdaki ookistlerin sporlanması sağlanmış ve oluşan sporokistler gözlemlenmiştir. TMP-SMX ile bir haftalık tedavi sonrasında kliniği düzelen hastanın, yapılan direkt bakı ve boyalı mikroskobik incelemelerinde Isospora belli ookistleri görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Isospora belli, renal transplantasyon