Olgu Sunumu

Renal Transplantlı Bir Hastada Cryptosporidium parvum Gastroenteriti

10.5152/tpd.2015.3886

  • Ülfet Çetinkaya
  • İsmail Dursun
  • Salih Kuk
  • İzzet Şahin
  • Süleyman Yazar

Gönderim Tarihi: 25.10.2014 Kabul Tarihi: 19.01.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):231-233

Bu çalışmada renal transplantasyonun 14. gününde bol sulu ishali başlayan bir vaka sunulmuştur. Dışkı örneği karbol fuksin boyama yöntemi, kopro-ELISA ve nested polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile Cryptosporidium spp. yönünden incelenmiştir. Karbol fuksin boyama yöntemi ve kopro-ELISA ile pozitif bulunan örnekten nested PCR ile elde edilen amplikon jelden pürifiye edilerek DNA dizi analizi yaptırılmıştır. DNA dizi analizi sonucu etkenin Cryptosporidium parvum olduğu tespit edilmiştir. Cryptosporidium parvum nadir bir gastroenterit etkeni olmakla birlikte solid organ transplantasyonu yapılanlarda ciddi klinik diyare nedeni olabilmektedir. Sonuç olarak, organ transplantasyonu sonrası görülen ishal sebepleri arasında C.parvum’un da düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 231-3)

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium parvum, gastroenterit, transplantasyon