Olgu Sunumu

Relaps ile İzlenen Bir Sıtma Olgusu

10.5152/tpd.2018.5588

  • Şua Sümer
  • Nazlım Aktuğ Demir
  • Onur Ural
  • Gizem Çimen
  • Emine Yalçınkaya

Gönderim Tarihi: 02.10.2017 Kabul Tarihi: 28.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):161-163

Sıtma, anofel cinsi sivrisineklerin ısırması ile insana bulaşan hücre içi parazit olan Plasmodium’ların neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık insanlık tarihi kadar eski olup geçmişte büyük salgınlar yapmış, aynı zamanda sosyal ve ekonomik gelişimi engellemiştir. Ülkemizde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde endemiktir. Ülkemizde en sık görülen Plasmodium türü Plasmodium vivax’dır. P.vivax enfeksiyonlarında relapslara neden olan hipnozoit formunu eradike etmek için tedaviye primakin eklenmelidir. Bu sunumda relaps ile seyreden P.vivax olgusu sunulmuş olup tedavide primakin dozunun önemi vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, relaps, primakin dozu