Olgu Sunumu

Rastlantısal Olarak Tanı Konulmuş Karaciğer ve Sağ İliak Kas Kist Hidatiği

10.5152/tpd.2012.12

  • Mustafa Girgin
  • Burhan Hakan Kanat
  • Refik Ayten
  • Ziya Çetinkaya

Gönderim Tarihi: 11.07.2011 Kabul Tarihi: 31.01.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):48-50

Ekinokok vücutta tüm organları tutabilir. Karaciğer ve akciğer dışında birlikte veya izole primer başka organ tutulumları da nadir görülmektedir. Bu yazıda, solunum problemleri nedeni ile başvuran ve karaciğer hidatik kisti ile iliak kas hidatik kisti tanısı alan 20 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Özellikle endemik bölgelerde, karaciğerde kist hidatik tespit edilmiş hastaların mutlaka sistemik incelemeleri yapılmalı ve diğer organlarda bir tutulum olup olmadığı araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis, iliak kas, albendazole