Özgün Araştırma

Irak’ta Kaya Güvercini (Columba livia) Parazitleri: Türler ve Önemi

10.5152/tpd.2012.56

  • Shlemon Al-Barwari
  • Isam Saeed

Gönderim Tarihi: 12.04.2012 Kabul Tarihi: 02.08.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):232-239

Amaç:

Bu çalışmanın temel amacı, Irakta’ki kaya güvercini topluluklarında parazit türleri, enfeksiyon sıklığı, şiddeti ve cinsiyete bağlı dağılımını araştırmaktır.

Yöntemler:

Irak’ın farklı yerlerinden 128 canlı kaya güvercini (Columba livia) temin edildi. Kan örnekleri haemoprotozoa yönünden, deri ve tüyler ektoparazit yönünden ve sindirim kanalı ise protozoa ve helmint yönünden muayene edildi.

Bulgular:

Yirmi yedi tür parazit tespit edilmiştir. Bunlar 1 mantar; Candida sp., 4 protozoa türü; Eimeria labbeana, Trichomonas gallinae, Haemoproteus columbae ve Plasmodium sp., 8 sestod türü; 4 Cotugnia ve 4 Raillietina türü; 4 nematod; Ascaridia columbae, A. galli, Capillaria obsignata ve Synhimantus spiralis ve 10 arthropod türü (en yaygın türler Columbicola sp. ve Pseudolinchia canariensis) olarak belirlenmiştir. Enfeksiyon yaygınlığı, şiddeti her tür için ve her iki cinsiyet açısından irdelenmiştir.

Sonuç:

Irak parazit faunasına eklenen yedi tür tanımlanmış ve Irak kaya güvercinlerinde ilk kez rastlanan 9 endoparazit hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaya güvercini, parazit, endoparazit, ektoparazit, Irak