Olgu Sunumu

Psychoda albipennis’in Sebep Olduğu Bir Ürogenital Myiasis

10.5152/tpd.2012.13

  • Mutalip Çiçek
  • Ali İhsan Diker
  • Duygu Neval Sayın İpek
  • Alicem Tekin
  • Tuba Dal

Gönderim Tarihi: 23.09.2011 Kabul Tarihi: 31.01.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):51-53

Myiasis olgularına insanlarda, özellikle tropik ve subtropik bölgelerde, sıcak mevsimlerde sıklıkla rastlanmaktadır. İnsanlarda görülebilen fakültatif myiasis olgularından biri de ürogenital myiasisdir. İnsanlarda ürogenital myiasise neden olan bir sinek türü Psychoda albipennis’tir. Psychodinae alt ailesinde olan bu türün erginleri evlerde, özellikle nemli tuvalet ve banyolarda yaşarlar. Bu olguda, P. albipennis’in sebep olduğu 15 yaşındaki bir erkekte oluşan ürogenital myiasis sunuldu. Öğrenci olan bu şahıs, il merkezinde ikamet etmekteydi ve üç aydan beri 5-6 adet kurtçuk düşürdüğünü bildirmiştir. Hastanın tam idrar tahlili normal olup, dışkı mikroskopisinde lökosit, eritrosit saptanmadı. İdrar kültürü yapıldı, ancak herhangi bir üreme tespit edilmedi. Larvaların mikroskop altında yapılan incelemelerinde P. albipennis’in 4. dönem larvası oldukları anlaşılmıştır. Sonuç olarak, ürogenital myiasis olgularında P. albipennis’in etken olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ürogenital myiasis, Psychoda albipennis