Olgu Sunumu

Psychoda albipennis’in Neden Olduğu Ürogenital Myiasis

10.5152/tpd.2011.43

  • Selçuk Kaya
  • Mustafa Arslan
  • Zafer Karaer
  • İftihar Köksal

Gönderim Tarihi: 07.03.2011 Kabul Tarihi: 19.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):172-174

Myiasis ürogenital parazitoz nedenlerinden biridir. Bu çalışmada, idrarından kurtçuk düşürme şikayetiyle polikliniğimize müracaat eden 29 yaşındaki bir erkek hasta sunulmuştur. Hastanın idrarından alınan larvalar parazitolojik yönden incelenmiş ve hastada “Psychoda albipennis” larvalarının neden olduğu ürogenital myiasis tanısı konulmuştur. Hastada başka bir patolojik bulgu görülmemiş ve tedavisiz takipte şikayetleri spontan olarak birkaç günde düzelmiştir. Ürogenital myiasis insanlarda nadir görülse de üriner parazitozu olan hastalarda düşünülmesi gerekmektedir. Bu hastalarda tedavi verilmeksizin komplikasyonsuz düzelme mümkün olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ürogenital myiasis, Psychoda albipennis