Olgu Sunumu

Psödokiste Benzeyen Primer Pankreas Hidatik Kisti

10.5152/tpd.2011.54

  • Tevfik Küçükkartallar
  • Murat Çakır
  • Ahmet Tekin
  • Ali Hikmet Özalp
  • Mehmet Aykut Yıldırım
  • Faruk Aksoy

Gönderim Tarihi: 15.05.2011 Kabul Tarihi: 22.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):214-216

Hidatik kist bazı bölgelerde yaygın görülen bir paraziter hastalıktır. Vücutta birçok organda yerleşim gösterebilir. Ancak pankreas nadir tutulan bir organdır. Ameliyat öncesi tanısı konulamayan 48 yaşındaki bir hasta ameliyat edildikten sonra pankreas unsinat proseste yerleşmiş hidatik kist saptandı. Postoperatif albendazol verildi. Kontrol ultrasonografide herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Nadir görülen bu olgu pankreasın kistik maligniteleri ve psödokistleriyle karıştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Pankreas, hidatik kist, psödokist