Derleme

Protozoonların Tanısında İlmiğe Dayalı İzotermal Çoğaltma Yöntemi (LAMP)

10.5152/tpd.2010.16

  • Zeynep KOLÖREN
  • Cumhur AVŞAR
  • Zülal Atlı ŞEKEROĞLU

Gönderim Tarihi: 01.06.2010 Kabul Tarihi: 03.09.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):207-211

Protozoanlardan Apicomplexan şubesinin insan sağlığı yönünden çok önemli parazit cinsleri Plasmodium, Isospora, Toxoplasma, Babesia ve Cryptosporidium’dur. Protozoer hastalıkların tanısında kullanılan genel yöntemler, protozoonun vücutta yerleştiği yere, konağı terk etme yoluna ve klinikten gönderilen örneğe dayanır. Bazı protozoanların tanımlanmasında tek başına klasik yöntemler yeterli olmayıp türler arasındaki farklılığı belirlemek için moleküler metotlar kullanılmak zorundadır. Son yıllarda protozoanların tanımlanmasında sıklıkla kullanılan moleküler yöntemlerden biri de LAMP tekniğidir. Çok fazla teknik beceri ve profesyonel ekipmanlara gerek olmayan ancak güvenilir sonuçların elde edildiği lamp tekniğiyle sabit sıcaklıkta hedef DNA’dan kısa bir sürede çok fazla sayıda kopya elde etmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı insan sağlığı yönünden önemli olan protozoanların tanımlanmasında lamp tekniğinin kullanılması ve diğer moleküler tekniklerle kıyaslanması hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: LAMP (İlmiğe Dayalı İzotermal Çoğaltma Yöntemi), Protozoon, Apicomplexan, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)