Olgu Sunumu

Primer Retroperitoneal Kist Hidatik

10.5152/tpd.2015.3905

  • Servet Tali
  • Ali Aksu
  • Pınar Gündoğan Bozdağ
  • Ahmet Bozdağ

Gönderim Tarihi: 14.10.2014 Kabul Tarihi: 09.04.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):241-243

Kist hidatik hastalığı Echinococcus granulosus paraziti tarafından oluşturulan bir hastalıktır. Hidatik kist en sık karaciğer ve akciğerde yerleşmektedir. Hidatik kist retroperitonda cerrahi sonrası ekim yoluyla sekonder olarak görülebilir. Fakat primer retroperitoneal yerleşimli kist hidatik nadir görülür. Atmış üç yaşında kadın hasta sırt ağrısı ve karında şişkinlik şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Karın ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide sol böbrek posteriorunda, paravertebral alanda retroperitoneal yerleşimli yaklaşık 15x10 cm boyutlarında septalıkistik lezyon izlendi. Operasyonda retroperitoneal yerleşimli, inferiordarenal arter ve vene, süperiorda ise dalağa invaze kiste parsiyel eksizyon yapıldı ve bir adet dren ile kist poşunun drenajı sağlandı. Dren ameliyat sonrası 5. gün çıkartıldı. Histopatolojik tanısı hidatik kist olarak rapor edildi. Hidatik kist ülkemizde endemik bir hastalık olup atipik yerleşimleri de mevcuttur, retroperitoneal lezyonların ayırıcı tanısında akılda bulunmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 241-3)

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik hastalığı, retroperitoneal hidatik kist, retroperiton