Olgu Sunumu

Primer Retroperitoneal Hidatik Kist

10.5152/tpd..2014.2897

  • Ebubekir Gündeş
  • Tevfik Küçükkartallar
  • Murat Çakır

Gönderim Tarihi: 01.09.2012 Kabul Tarihi: 22.07.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):68-70

Hidatik kist en sık karaciğer ve akciğerde yerleşerek hastalık oluşturur. Retroperitoneal yerleşimli hidatik kist çok nadir olarak görülür. Kırk beş yaşında kadın hasta sırt ağrısı, kilo kaybı ve yorgunluk şikayetleri ile hastanemize müracaat etti. Bilgisayarlı tomografide (BT) sol böbrek posteriorunda, paravertebral alanda retroperitoneal yerleşimli komşuluğundaki kostayı destrükte eden yaklaşık 8x7x6 cm boyutlarında septalı kistik lezyon izlendi. Laparotomide retroperitoneal yerleşimli kistin duvarı kısmen eksize edilerek kalan kavite drene edildi, dren ameliyat sonrası 5. gün çıkartıldı. Histopatolojik tanısı hidatik kist olarak rapor edildi. Postoperatif albendazol verilen hastanın kontrollerinde herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Hidatik kist ülkemizde endemik bir hastalık olup atipik yerleşimleri de olduğu bilinmelidir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 68-70)

Anahtar Kelimeler: Hidatik hastalık, retroperitoneal hidatik kist, cerrahi