Özgün Araştırma

Plasmodium berghei ANKA suşunun BALB/c Farelerde Kültürü ve Deneysel Serebral Sıtmanın Araştırılması

  • Kemal ÇEBER
  • Ahmet Faruk SORAN
  • İlyas ÖZARDALI

Gönderim Tarihi: 04.11.2004 Kabul Tarihi: 06.04.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):154-156

BALB/c farelerde yapılan bu çalışmada kemirici sıtması etkeni olan Plasmodium berghei ANKA 6653 suşu denenmiştir. Çalışmamızda ağırlığı 17-20 gr. olan eş soylu toplam 97 adet BALB/c fare kullanılmış ve 160. 000 parazit/ml. den 0.3 ml alınarak farelerin periton boşluğuna enjekte edilmiştir. Enjeksiyon sonrasını takip eden 3, 6, 9 ve 15. günlerde kayıt edilen % parazitemi değerlerinden süreye bağımlı değişim grafiği elde edilmiştir. Çalışmamızda 3. üncü günden sonra gözlenen nörolojik semptomlar kayıt edilmiştir. 15. gün sonunda ölen farelerin serebral dokuları alınmış ve histolojik bakıları normal bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Plasmodium berghei, serebral sıtma, Balb/c fare