Olgu Sunumu

Pitriazis Palpebrarum ile İlişkili Yaygın Blefarit: Argon Lazer Fototerapi

10.5152/tpd.2015.3861

  • Cem Sundu
  • Erdem Dinç
  • Umut Can Kurtuluş
  • Özlem Yıldırım

Gönderim Tarihi: 22.09.2014 Kabul Tarihi: 19.01.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):252-254

Kırk iki yaşındaki bayan hasta sağ gözünde 3 haftadır devam eden kaşıntı ve yanma şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Biomikroskopik muayenede sağ gözde alt ve üst kapakta kirpiklere sıkıca yapışık olan sirkelerin ve bitlerin olduğu izlendi. Bitler ve sirkeler argon lazer ile öldürüldü ve forseps yardımıyla uzaklaştırıldı. Argon lazer fototerapi phthiriasis palpebrarum tedavisinde hızlı, etkin ve güvenilir tedavi yöntemlerinden birisidir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 252-4)

Anahtar Kelimeler: Pitriazis palpebrarum, Pthiruspubis, blefarit, argon lazer