Olgu Sunumu

Pilor Obstrüksiyonlu Ascaris lumbricoides Vakasında Endoskopik Tanı

10.5152/tpd.2011.53

  • Kemal Peker
  • Kemal Kılıç

Gönderim Tarihi: 05.06.2011 Kabul Tarihi: 30.09.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):210-213

Ascaris lumbricoides insanda görülen en büyük ve en yaygın helminttir. Ascariasis yüksek morbidite ve mortaliteye sahip belirli sorunlarla birlikte olan intestinal tıkanmanın özgün bir tipine neden olur. Bu lümen tıkanıklığının, muhtemelen azalmış intestinal emilime, iştahsızlığa ve emici yüzey azalmasına yol açmış olabileceği düşünülmektedir. A. lumbricoides özellikle az gelişmiş ülkeleri etkilemektedir. Bu makalede, yedi gündür devam etmekte olan şiddetli karın ağrısı, bulantı ve konstipasyon şikayeti olan ve tanısı endoskopi ile konan, pilorun A. lumbricoides ile obstrüksiyona uğradığı 78 yaşında bayan vaka sunulmuştur. Tedavisinde endoskopi işlemi sırasında çıkarılabilinen askariasisler çıkarıldı. Takiben 100 mg mebendazol 3 gün süre ile iki ayda bir kez verildi. Bu vakayı taktim etmemizdeki amaç vakanın ileri yaşlarda görülmesi, yapmış olduğu obstrüksiyon ve anemi kliniği ile mide tümörünü düşündürmesidir.

Anahtar Kelimeler: Ascaris lumbricoides, pilor obstrüksiyonu, anemi