Özgün Araştırma

Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Parazitleri

  • Onur TOSUN
  • Mustafa YAMAN
  • Çiçek AYDIN

Gönderim Tarihi: 07.01.2008 Kabul Tarihi: 02.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):153-157

Bu çalışmada Phyllotreta atra (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Trabzon’daki parazitleri incelenmiştir. Trabzon’un farklı bölgelerinden P.atra numuneleri toplanmış ve üç farklı parazit gözlemlenmiştir; Gregarine (Apicomplexa), Nematode (Tylenchida: Allantonematidae) ve Parazitoid larvası. Bu çalışmada en çok bulunan enfeksiyon %37,8 ile gregarin parazitidir bunu %7,6 ile nematod paraziti takip etmektedir. Gregarin ve nematod parazitleri sırasıyla Gregarina phyllotretae ve Howardula phyllotretae olmak üzere tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pyllotreta atra, parazit, Trabzon