Derleme

Paraziter Hastalıkların Kontrolünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları ve Hayvan Sağlığı Ekonomisi Açısından Önemi

  • Hasan ÇİÇEK
  • Hatice ÇİÇEK
  • Çetin ŞENKUL
  • Murat TANDOĞAN

Gönderim Tarihi: 20.02.2008 Kabul Tarihi: 17.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):288-294

Dünya’da hayvansal üretimde paraziter hastalıklar nedeniyle meydana gelen ekonomik kayıplar küçümsenmeyecek boyutlara ulaşmıştır. Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkeler bu tür hastalıkların kontrolü için önemli bütçeler oluşturmaktadır. Bu durum paraziter hastalık kontrol yöntemlerinin gelişiminin hızlanmasına, paraziter hastalıkların izlenmesi, değerlendirilmesi ve mücadelesinde yeni arayışlar içerisine girilmesine neden olmuştur. Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), birçok ülkede bilgisayar destekli hastalık enformasyon teknolojisi olarak kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi haline gelmiştir. Sistemin en önemli özelliği güçlü bir veri tabanı oluşturması, sürekli güncellenebilmesi ve ilgili birimlerin koordinasyonunu hızlı bir biçimde sağlayabilmesidir. Sistem ile birlikte birçok faktör aynı anda değerlendirilerek, hastalık ve nedenlerine ait verilerin analizi sonucu elde edilen bilgiler hastalıktan meydana gelebilecek ekonomik kaybın boyutunu azaltabilmektedir. Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin paraziter hastalıkların kontrolündeki kullanım olanakları üzerinde durulmuş ve konuya hayvan sağlığı ekonomisi açısından yaklaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: CBS, paraziter hastalıklar, enformasyon teknolojisi, hayvan sağlığı ekonomisi