Özgün Araştırma

Pakistan’ın Karaçi kıyısından Cybium guttatum Balığında Saptanan Parapolylekithum karachiensis n. gen. n. sp. (Digenea: Allocreadiidae: Allocreadiinae)

  • Fatima MUJIB BILQEES
  • Rafia R. GHAZI
  • Aly KHAN
  • Nasira KHATOON

Gönderim Tarihi: 01.06.2004 Kabul Tarihi: 27.08.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):164-166

Yeni bir trematod olan Parapolylekithum karachiensis n. gen, n. sp. Karaçi sahilinde yaşayan bir balık olan Cybium guttatum‘un bağırsağından elde edilmiş ve tanımlanmıştır. Trematod, 1.3-1.5mmX 0.37-0.38mm boyutlarında küçük, dikensiz, hemen hemen eşit boyutta ağız ve karın çekmenlerine sahip, biraz uzun prefarinks, küçük az gelişmiş bir farinks, uzun özafagus, vücudun arkasına kadar uzanmayan bir ceca ve arka kısımda sonlanan arka testislerle karakterizedir. Asetabulum ön ortadadır. Testisler vücudun arka kısmında arka arkaya dizilmiştir. Büyük olan Sirrus kesesi asetabulumun arkasına uzanır, yuvarlak seminal vezikül, prostatik komplex ve alttaki kıl demeti ile çevrilidir. Genital açıklık asetabulumun ön-yan kısmındadır ve çok sayıda belirgin bez hücreleri ile çevrilidir. Ovaryum asetabulumun arkasında ve ortadadır. Vitellin follikülleri arka uca yakın bir bölgeye kadar uzanır. Uterus ovaryum ve asetabulumun arasındadır. Büyük olan yumurtaların (0.056-0.058 mm by 0.035-0.036 mm) kapağı vardır.

Anahtar Kelimeler: Parapolylekithum karachiensis, Allocreadiidae, Cybium guttatum, Karaçi