Özgün Araştırma

On Üç Yıl Sonra Domuz Leşinin (Sus scrofa domestica) Dekompozisyon Bölgesinden Toplanan Toprak Örneklerindeki Entomolojik Kalıntıların Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2018.5917

  • Halide Nihal Açıkgöz
  • Eser Ethem Ilgıt
  • Meriem Taleb

Gönderim Tarihi: 06.03.2018 Kabul Tarihi: 24.04.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):281-285

Amaç:

Toprakta yaşayan böcekler, aktif ve eski olguların çözülmesine yardımcı olabileceğinden, adli araştırmalarda önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, domuzun ölümünden 13 yıl sonra toprak örneklerinden çıkartılan adli önemi olan entomofaunayı incelemektir.

Yöntemler:

Ankara ili Bâla ilçesinde on üç yıl önce ölen bir domuz leşi dekompozisyon çalışması alanından toprak örnekleri toplandı. Çalışma alanında yaklaşık 40 cm derinliğinde 35 cm genişliğinde 4 geniş delik kazıldı. Numuneler toplandı ve havalandırmalı bardaklara yerleştirildi. Her bardağın üzerine yer, saat, tarih ve toplayanın adı yazıldı. Topraktaki böcekler ve kalıntıları mikroskop altında toprağın bir fırça yardımıyla süpürülmesi ile toplandı ve morfolojik olarak tür tayini yapıldı.

Bulgular:

Calliphoridae, Dermestidae, Cleridae, Staphylinidae, Histeridae ve Formicidae familyasına ait toplam 635 örnek tespit edildi. Sineklerden Chrysomya albiceps (Wiedmann, 1819), ve kınkanatlılardan ise Dermestes frischii (Kugelan, 1792), Necrobia rufipes (De Geer, 1775) ile Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) türleri teşhis edildi.

Sonuç:

Bu bulgular, on üç yıl sonra hala toprak numunelerinin entomolojik örnekleri barındırdığını göstermiştir. Sunulan çalışma Türkiyede ilk kez yapılmıştır. Sonuç olarak, adli önemi olan böceklerin ve kalıntılarının, ölüm yerinin toprağından uzun süre sonra bile tespit edilebildiğini ve aynı zamanda çözülememiş eski adli vakaların da böceklerden yararlanılarak çözülebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ceset, dekomposizyon, entomofauna, adli entomoloji, toprak