Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Van İlinde İki Plasmodium vivax Sıtması

  • Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
  • Ali İrfan BARAN
  • Görkem YAMAN
  • Mutalip ÇİÇEK
  • Adnan BİLİCİ
  • İrfan BİNİCİ
  • Hayrettin Akdeniz

Gönderim Tarihi: 22.11.2008 Kabul Tarihi: 18.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):172-173

Sıtma Türkiye’de Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde endemik, diğer bölgelerde sporadik olarak rastlanılan önemli bir paraziter infeksiyondur. Yurdumuzda büyük bir çoğunlukla Plasmodium vivax sıtması görülmektedir. Hastanemize yüksek ateş, üşüme-titreme, bulantı-kusma, yaygın vucut ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile başvuran iki hastanın kardeş olmaları, Ekim ayında başvuruyor olmaları ve Van dışına seyahat hikayelerinin olmaması sebebiyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Plasmodium vivax