Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Rüptüre Kist Hidatiğe Bağlı Gelişen Bağırsak Duvarının Fokal Alerjik Reaksiyonu

  • Yakup YESILKAYA
  • Çiğdem ÖZER
  • Yusuf Alper KILIÇ
  • Erhan AKPINAR
  • Barış TÜRKBEY

Gönderim Tarihi: 19.08.2009 Kabul Tarihi: 12.10.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):286-288

Bu olgu bildirisinde, rüptüre kist hidatik lezyonuna bağlı olarak lokal alerjik reaksiyon gelişen ve bilgisayarlı tomografide diffüz duvar kalınlaşması ile prezente olan bir olgu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, bağırsak duvarı kalınlaşması, lokal alerjik reaksiyon