Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Kronik Karın Ağrısıyla Seyreden Strongyloidosis

  • Gülden SÖNMEZ TAMER
  • Devrim DÜNDAR

Gönderim Tarihi: 29.04.2008 Kabul Tarihi: 08.06.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):171-173

Bu olgu bağışıklığı sağlam bir çocukta strongyloidosis görülmesi ve tanısının geç konulması nedeniyle sunulmuştur. Kronik karın ağrısı, halsizlik yakınmaları bir yıldır devam eden dokuz yaşındaki erkek hastaya birkaç kez idrar yolu enfeksiyonu tanısı konulduğu ve değişik tedaviler aldığı bu dönemde parazitolojik tetkik yaptırmadığı öğrenilmiştir. Daha sonra şikayetlerinin tekrarlaması üzerine hastanemize başvurmuş ve yapılan parazitolojik incelemelerinde dışkıda Strongyloides stercoralis larvaları görülmüştür. Hastaya üç gün süre ile 400 mg/gün Albendazol verilmiştir. Sağaltımın bitiminden on gün sonra yapılan dışkı incelemesinde Strongyloides stercoralis larvalarına rastlanmamış ve hastanın yakınmalarının kaybolduğu gözlenmiştir. Çocukluk yaş grubunda kronik karın ağrısı yakınmasıyla başvuran hastalarda intestinal paraziter hastalıkların araştırılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Strongyloidosis, bağışıklığı sağlam çocuk, Kocaeli