Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Elefentiazis

10.5152/tpd.2012.45

  • Ergenekon Karagöz
  • Gökhan Karaahmetoğlu
  • Ali Acar
  • Vedat Turhan
  • Oral Öncül
  • Levent Görenek

Gönderim Tarihi: 07.12.2011 Kabul Tarihi: 04.05.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):188-190

Klippel-Trenaunay Sendromu (KTS) nadir görülen konjenital bir hastalık olup porto şarabı lekesi, venöz malformasyonlar ile birlikte olan veya olmayan variköz venler, kemik veya yumuşak dokusu hipertrofisi triadı ile karakterize sendromdur. Lenfatik filariazis genellikle genital anomaliler,lenfödem veya elefentiazis patolojileri ile birlikte olan filarial enfeksiyon etkeninin sebep olduğu bir hastalıktır. Bu sunumda sağ bacak şişliği ve buna eşlik eden dermatolojik bulguları ile birlikte 20 yaşında erkek bir olgu sunulmuştur. Ayırıcı tanıda filarial elefentiazis dışlanılmış ve sonuç olarak olguya KTS tanısı konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Klippel-Trenaunay sendromu, elefentiazis, lenfatik filariazis, Porto şarabı lekesi, mikrofilarya