Özgün Araştırma

Olgu Sunumu: Böbrek Transplantasyonlu Bir Hastada Isospora belli İnfeksiyonu

  • Özgür KORU
  • R. Engin ARAZ
  • Yakut AKYÖN YILMAZ
  • Sibel ERGÜVEN
  • Müjdat YENİCESU
  • Bayram PEKTAŞ
  • Mehmet TANYÜKSEL

Gönderim Tarihi: 08.12.2006 Kabul Tarihi: 13.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):98-100

Isospora belli, akkiz immün yetmezlikli sendromlu hastalarda en sık rastlanılan ishal etkenlerinden biri olan fırsatçı protozoondur. İnfeksiyon dışkı ile kontamine yiyecek veya su yoluyla bulaşır ve genellikle dışkı ve / veya duodenum biopsi örneklerinin asit-fast boyamalarıyla tanısı konmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de yaşayan böbrek transplantasyonu geçirmiş (alıcısı) olan kronik ishalli bir hastada I. belli infeksiyonu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Isospora belli, kronik ishal, böbrek transplantasyonu