Özgün Araştırma

Olgu Sunumu: Acanthamoeba Keratiti

  • Hatice ERTABAKLAR
  • Volkan DAYANIR
  • Pınar APAYDIN
  • Sema ERTUĞ
  • Julia WALOCHNIK

Gönderim Tarihi: 18.09.2009 Kabul Tarihi: 25.11.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):283-285

Acanthamoeba keratiti (AK), patojenik Acanthamoeba’lar tarafından oluşturulan çoğunlukla kontakt lens kullanan kişilerde görülen bir özgür amip enfeksiyonudur. Enfeksiyon hızla tedavi edilmediği takdirde göz ve görme sağlığını tehdit etmektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz hastalıkları kliniğine, her iki gözde kızarıklık, batma, yanma ve görmede bulanıklık şikayetleri ile başvuran 23 yaşındaki kontakt lens kullanan olgu klinik ve laboratuar incelemeleri sonucunda AK tanısı almıştır. Etken izole edilmiş ve “T4” genotipinde “Acanthamoeba castellani” olarak tanımlanmıştır. Tedaviyi takiben olgunun görme keskinliği düzelmiştir. Kontakt lens kullanımının Acanthameba keratitinde en önemli risk faktörü olduğu bilinmektedir ancak genellikle tek taraflı olarak görülen bu rahatsızlığın her iki gözde de olması dikkat çekici bulunmuştur. Kontakt lens kullanan kişilerin lens kullanım ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri göz sağlığını tehdit eden enfeksiyonlardan korunmaları açısından önemli olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acanthamoeba, keratit, kontakt lens, genotip T4