Özgün Araştırma

Okul Çağı Çocuklarında Saç Bitinin Saptanmasında İki Tarağın Karşılaştırılması

  • Özgür KURT
  • Tuba TABAK
  • Hakan KAVUR
  • Hasan MUSLU
  • Emin LİMONCU
  • Cemal BİLAÇ
  • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
  • Yaşar KAYA
  • Yusuf ÖZBEL
  • Kim LARSEN

Gönderim Tarihi: 30.10.2008 Kabul Tarihi: 17.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):50-53

Manisa’nın farklı iki köyündeki ilköğretim okullarında okuyan yaşları 7 ile 15 arasındaki iki öğrenci grubunda, metal diş aralıkları birbirinden farklı iki bit tarağının tanısal etkinlikleri gözle muayene yöntemiyle karşılaştırılarak değerlendirildi. Bunun için Çavuşoğlu köyündeki 95 çocukta Tarak A (diş aralığı 0.18 mm), Yeşilköy’ deki 146 çocukta ise Tarak B ile (diş aralığı 0.15 mm) saç biti (Pediculus capitis) varlığı araştırıldı. Çavuşoğlu köyündeki 95 çocuğun 5’inde (% 5,3) ve Yeşilköy’deki 146 çocuğun 5’inde (%3.4) tarama ile canlı saç bitine rastlanırken gözle muayene ile ise hiç saç bitine rastlanmadı. İki kohort arasındaki saç biti infestasyon oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Gözle muayene sırasında, Çavuşoğlu ve Yeşilköy okullarındaki sırasıyla 15 ve 16 çocukta bit yumurtasına rastlandı, ancak hiçbirinde canlı saç bitine rastlanmadı. Tarama ile ise sırasıyla 5 ve 8 çocukta bit yumurtası görüldü ve bunların sırasıyla 3 ve 5 tanesi sadece tarama sırasında görülüp gözle muayenede görülmedi. Yapılan değerlendirmede, saç bitinin tanısında taramanın gözle muayeneye kıyasla daha etkili olduğu ve karşılaştırılan iki tarağın tanısal etkinlik ya da kullanım kolaylığı açılarından birbirlerinden farklı olmadıkları gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Pediculus capitis, tanı, tarama, Manisa