Olgu Sunumu

Çoklu Hastane İçi Enfeksiyon İle Komplike Rüptüre Olmamış Karaciğer Hidatik Kisti Nedeniyle Anafilaktik Şok

10.5152/tpd.2014.2728

  • Lidija Popovic-Dragonjic
  • Maja Jovanovic
  • Miodrag Vrbic
  • Velimir Kostic
  • Natasa Miladinovic-Tasic
  • Biljana Kocic
  • Aleksandar Rankovic
  • Ivan Dragonjic

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):261-263

Rüptüre olmamış hidatik kist nedeniyle anafilaktik şok karaciğer ekinokkozunun nadir bir komplikasyondur. Burada apandisit ve ileusu takip eden ve çoklu hastane içi enfeksiyon nedeniyle septik durum ile komplike olan anafilaktik şoka neden olan rüptüre olmamış alışılmadık bir hidatik kist olgusu sunmaktayız. Kistin cerrahi olarak çıkarılması için doğru zamana karar vermek ve uygun antimikrobiyal tedavi olumlu sonuç için önemli faktörlerdir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 261-3)

Anahtar Kelimeler: Anaflaktik şok, karaciğer hidatik kisti, hastane içi enfeksiyonlar