Olgu Sunumu

Çocukta Rüptüre Akciğer Kist Hidatiği Olgusu

10.5152/tpd.2012.11

  • Tanju Çelik
  • Bülent Akçora
  • Murat Tutanç
  • Tülin Durgun Yetim
  • Sinem Karazincir
  • Mehmet Mustafa Akın
  • Mehmet Emin Çelikkaya
  • Ahmet Kurtoğlu

Gönderim Tarihi: 12.11.2011 Kabul Tarihi: 03.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):45-47

Kist hidatik (KH) dünyada oldukça yaygın olup çoğunlukla köpek dışkısı yoluyla insana bulaşan tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerde sık görülen Echinococcus granulosus’un neden olduğu paraziter bir hastalıktır. KH klinik olarak sıklıkla karaciğer ve akciğere yerleşmektedir. Akciğer yerleşiminde göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı, nonspesifik ateş ve hemoptizi gibi şikâyetlere neden olabilir. KH tanısında görüntüleme yöntemleri Akciğer Grafiği, Tomografi ve fizik muayeneyi içerir. Akciğer kist hidatiğinin tedavisi klinik bulgular ve cerrahi deneyime bağlı olarak değişmekle birlikte öncelikli olarak cerrahidir. Cerrahi tedavide en sık kistektomi ve kapitonaj yöntemleri uygulanmaktadır. Medikal tedavi komplike vakalarda cerrahiye ek olarak ve ya çıkarılamayacak kadar çok lezyonu olanlarda, cerrahi girişimi reddedenlerde ve tolere edemeyeceği düşünülen vakalarda uygulanır. Tedavide albendazol ve türevleri kullanılmaktadır. Bu vaka takdiminde, biz öksürük, göğüs ağrısı, dispne, halsizlik ve ateş gibi nonspesifik semptomları olan ve radyolojik olarak KH düşünülen çocuk olguda akciğer kist hidatiği sunduk.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kist hidatiği, çocukluk dönemi, ekinokok