Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Tüberkülozu Taklit Eden Kistik Ekinokokkoz Vakası

10.5152/tpd.2011.14

  • Sevgi Pekcan
  • Nural Kiper
  • Mehmet Köse
  • Nazan Çobanoğlu
  • Ebru Yalçın
  • Deniz Doğru
  • Uğur Özçelik

Gönderim Tarihi: 04.09.2010 Kabul Tarihi: 04.12.2010 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):53-56

Hem kistik ekinokokkoz (KE), hem de tüberküloz (Tbc), gelişmekte olan ülkelerde önemli sağlık bir problemidir. Akciğer KE’u ve Tbc’u, artmış morbidite ve mortaliteye sahip olmaları nedeniyle diğer hastalıklardan ayrılmalıdır. Aynı zamanda, bu iki hastalık da birbirini taklit edebilmektedir. Burada, ateş, öksürük şikayetleri ile başvuran ve yuvarlak pnömoni düşünülüp nonspesifik antibiyotik tedavisine cevap vermeyen, tüberkülin deri testi (TDT) pozitifliğinin ve radyolojik incelemede Tbc’la uyumlu görünümün tespit edilmesi nedeniyle Tbc tedavisi başlanan ancak izleminde karaciğerde kist ve ekinokok spesifik IgE pozitifliği saptanıp KE tanısı alan ve antiparaziter tedavi ile tedavi edilen 7 yaşında bir çocuk hasta sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, kistik ekinokokkoz, çocuk