Özgün Araştırma

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde Yatan Hastalarda Bağırsak Paraziti Görülme Sıklığı, Parazitlerin Boy, Kilo, Anemi ve Eozinofil Değerleri Üzerine Etkileri

  • Tarık CAN
  • Semra ÖZÇELİK
  • Serpil DEĞERLİ
  • Mehmet ACIÖZ

Gönderim Tarihi: 28.05.2007 Kabul Tarihi: 26.09.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):51-53

Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde 01.03.2005-01.05.2005 tarihleri arasında yatmakta olan 120 hastada bağırsak parazitlerinin varlığı araştırıldı. 120 hastanın sekizinde (%6,7) parazit görüldü. Beş (%4,2) hastada Giardia intestinalis, iki (%1,7) hastada Enterobius vermicularis, bir (%0,8) hastada Taenia sp. bulundu. Parazit görülen hastalarla parazit görülmeyen hastalar, boy, kilo ve anemi yönünden karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (P>0.05). Parazit bulunan hastalarda eozinofil değerleri yüksek görüldü ve parazit ile eozinofil değerleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.05).

Anahtar Kelimeler: Parazit, kilo, boy, anemi, eozinofil