Özgün Araştırma

Çoban Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Helmint Enfeksiyonları ve Zoonoz Önemi

10.5152/tpd.2017.5123

  • Hatice Öge
  • Semih Öge
  • Gökben Özbakış
  • İ.Safa Gürcan

Gönderim Tarihi: 01.11.2016 Kabul Tarihi: 12.01.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(1):22-27

Amaç:

Bu çalışma, çoban köpeklerinde sindirim sistemi helmintlerinin yaygınlığını ve zoonoz öneme sahip türlerin varlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Dışkı örnekleri önce makroskobik olarak incelenmiş, daha sonra helmint yumurtaları yönünden formalin ethyl-acetat sedimentasyon ve ZnSO4 flotasyon yöntemleri ile bakılmıştır. Zoonoz öneme sahip E. granulosus ve T. canis’i tür düzeyinde teşhis etmek için Taenia spp. ile Toxocara spp. yumurtası saptanan dışkılar copro-PCR yöntemiyle incelenmiştir.

Bulgular:

Dışkı bakısına göre 224 çoban köpeğinin 79’u (%35,26) çeşitli helmint türleri ile enfekte bulunmuştur. En yaygın tür Taenia spp. (%12,05) olup, bunu sırasıyla Toxocara spp. (%9,38), Toxascaris leonina (%6,25) ve Trichuris spp. (%4,2) izlemiştir. Copro-PCR’da, Taenia spp. saptanan köpeklerin 14’ünde (%51,85) E. granulosus, Toxocara spp. görülen köpeklerin 5’inde (%23,8) T. canis pozitiflik saptanmıştır. Paramphistomum spp., A. galli, Trichostrongylidae gibi köpeklerde bulunmayan parazit yumurtalarının görülmesi, beslenme biçimi ile koprofajiyi akla getirmektedir.

Sonuç:

Köpeklerin hem kendi parazitlerinin hem de zoonoz önemi olan E. granulosus ve T. canis’in tür düzeyinde teşhisinin yapılması için dışkıya konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra copro-PCR ile bakılmalıdır. Ayrıca, köpeklerin beslenme biçimi ile diğer etkili faktörlerin göz önünde tutulması da alınacak önlemlerin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Copro-PCR, flotasyon, helmint, çoban köpeği, sedimentasyon