Özgün Araştırma

Üniversite Öğrencilerinde Selofan-Bant Yöntemi ile Demodex sp. Araştırılması

  • Süleyman YAZAR
  • Hanife ÖZCAN
  • Ülfet ÇETİNKAYA

Gönderim Tarihi: 01.02.2008 Kabul Tarihi: 08.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):238-240

Demodex sp. insanda pilosebase ünitin zorunlu ektoparazitidir. Çalışmamız, üniversite öğrencilerinde Demodex sp. yaygınlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 75 kız 96 erkek olmak üzere toplam 171 öğrenci incelenmiştir. Öğrencilerin yüzlerinden; özellikle burun kökü, çene altı ve alın bölgesinden selofan-bant yöntemiyle alınan örneklerin mikroskobik incelemesi yapılmıştır. Öğrencilerin 5 (%2,9)’inde Demodex sp. saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demodex sp., selofan-bant yöntemi