Özgün Araştırma

Niğde Yöresinde Evcil (Columba livia domestica) ve Yabani Güvercinlerde (Columba livia livia) Toxoplasma gondii Antikorlarının Prevalansı

10.5152/tpd.2011.06

  • Mustafa Karatepe
  • Selçuk Kılıç
  • Bilge Karatepe
  • Cahit Babür

Gönderim Tarihi: 09.10.2010 Kabul Tarihi: 01.12.2010 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):23-26

Amaç:

Bu çalışma, Niğde yöresinde evcil (Columba livia domestica) ve yabani (Columba livia livia) güvercinlerde Toxoplasma gondii’nin seroprevalansının saptanması amacı ile yapılmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla Ekim 2003-Haziran 2004 tarihleri arasında Niğde yöresinden 105’i evcil (53 dişi, 58 erkek) toplam 216 güvercinden kan alınmış ve serumları çıkarılmıştır. Elde edilen serumlar T. gondii antikorları açısından Sabin-Feldman boya testi ile incelenmişlerdir.

Bulgular:

Test sonucunda 105 evcil güvercinin 1’i (%0.95) ve 111 yabani güvercinin 1’i (%0.90) 1/16 T. gondii antikorları yönünden titrede seropozitif bulunmuştur.

Sonuç:

Bu çalışma, Niğde ilinde evcil ve yabani güvercinlerdeki toxoplasmosis üzerine yapılan ilk serolojik çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Columba livia domestica, Columba livia livia, güvercin, Toxoplasma gondii