Özgün Araştırma

Niğde Yöresi Culicoides Latr, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) Türleri

  • Bilal DİK
  • Mustafa KARATEPE
  • Bilge KARATEPE
  • Şükran YAĞCI

Gönderim Tarihi: 22.10.2005 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):121-124

Bu çalışma, Niğde yöresindeki Culicoides türlerinin belirlenmesi amacıyla Haziran 2001-Ekim 2001 tarihleri arasında yapılmıştır. Culicoides örneklerinin yakalanmalarında ışık tuzakları kullanılmıştır. Culicoides örnekleri alkol fenolde saydamlaştırıldıktan sonra, lamlara yapıştırılarak teşhis edilmişlerdir. Bu araştırmada 548’ i dişi ve 45’ i erkek olmak üzere toplam 593 adet Culicoides yakalanmış ve 12 tür (Culicoides punctatus, C. circumscriptus, C. festivipennis, C. gejgelensis, C. longipennis, C. maritimus, C. picturatus, C. puncticollis, C. nubeculosus, C. odiatus, C. pumilus ve C. subneglectus) tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Culicoides, Niğde, Türkiye