Olgu Sunumu

Nadir Serebral Yerleşimli Hidatik Kist Olgusu

10.5152/tpd.2012.10

  • Sedat Işıkay
  • Kutluhan Yılmaz
  • Akgün Ölmez

Gönderim Tarihi: 18.12.2010 Kabul Tarihi: 31.01.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):41-44

Kist hidatik hastalığı (Ekinokokkozis) beyinde nadir olarak yerleşim gösteren bir parazitik hastalıktır. Primer intrakranial kist hastalığı nadir olarak görülür. Biz burada primer serebral kist hidatiğe bağlı kafa içi basınç artışı sendromu (KİBAS) gelişen ve altıncı sinir felci ile bulgu veren nadir iki olguyu rapor ettik. Baş ağrısı, şaşılık, bulantı ve kusma şikâyetleri olan 5 yaşında kız ve 13 yaşında erkek olgunun nörolojik muayenesi altıncı sinir paralizisi ve papil ödemini ortaya koydu. Serebral kist hidatik hastalığı tanısı konulan olguların radyolojik ve patolojik olarak tanısı doğrulandı. Her iki olgu opere edildi. Kistler rüptüre edilmeden çıkarıldı ve altı ay boyunca albendazol tedavisi tamamlandı. Her iki olgu takip süresince semptomsuz idi. Sonuç olarak serebral kist hidatik KİBAS ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, çocuk