Olgu Sunumu

Nadir Fakat Hayati Tehdit Eden Bir Kist Hidatik Komplikasyonu

10.5152/tpd.2017.5078

  • Fatih Karakaya
  • Çağdaş Kalkan
  • Melek Karakaya
  • Necati Örmeci

Gönderim Tarihi: 21.09.2016 Kabul Tarihi: 31.07.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):180-182

Kistik Ekinokokkozis safra yolları ile ilişkili olabilecek bir enfeksiyöz hastalıktır. Binden fazla hidatik kist hastası Örmeci metodu ile başarılı bir şekilde tedavi edildi, sadece iki olguda perkütan tedavi sonrası kolanjit gelişti. Bu olgular endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi ile tedavi edildi ve bu yazı ile hidatik kistin biliyer fistülizasyonu net bir şekilde gösterlmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örmeci method, cystic echinococcosis, cholangitis