Olgu Sunumu

Nadir Bir Sekonder Kist Hidatik Olgusu: Aynı Hastada Uterus ve Kolon Lokasyonu

10.4274/tpd.galenos.2019.6303

  • Yunus Emre Beyhan
  • Hasan Yılmaz
  • Zeynep Taş Cengiz
  • Recep Yıldızhan
  • Çetin Kotan
  • Abdussamet Batur
  • İrfan Bayram
  • Remzi Erten
  • Ahmed Galip Halidi

Gönderim Tarihi: 05.02.2019 Kabul Tarihi: 22.07.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(3):149-151 PMID: 31502806

Bu çalışmanın amacı hem uterus hem de kolon yerleşimli bir sekonder hidatik kist olgusu sunmaktır. Hasta Hakkari’de yaşayan 71 yaşında bir kadındı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kronik karın - pelvik bölge ağrısı ve karın şişliği şikayeti ile başvurdu. İlk olarak, sagittal T2 ağırlıklı manyetik rezonans (MR) görüntülerinde, uterus posteriorunda kız veziküllerin bulunduğu tip-3 kist hidatik saptandı. Daha sonraki MR’de, kolonun ön duvarına yapışmış ve karın ile ilişkili olduğu bildirilen ayrık membranlı tip-2 kistik bir lezyon ortaya çıkarıldı. Hastanın daha önce karaciğer cerrahisi öyküsü olması nedeniyle, olgu sekonder kistik hidatik olarak kabul edildi. Sonuç olarak, karaciğerde veya başka bir organda primer kist cerrahi öyküsü olan hastalarda semptomları ve görüntüleme bulgularını birleştirerek sekonder kistik ekinokokkozis tanısı koymak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, uterus, kolon, MR, parazit

Tam Metin (İngilizce)