Olgu Sunumu

Nadir Bir Olgu; Memenin Kist Hidatik Hastalığı

10.4274/tpd.galenos.2018.5874

  • Mehmet Patmano
  • Durmuş Ali Çetin
  • Tufan Gümüş
  • Yusuf Yavuz

Gönderim Tarihi: 20.10.2018 Kabul Tarihi: 27.12.2018 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(1):47-49 PMID: 30938140

Kist hidatik hastalığı başta karaciğer ve akciğer olmak üzere birçok organda kistlerle karşımıza çıkan, Echinococcus granulosus kaynaklı helmintik bir enfeksiyondur. Meme kist hidatiği hastalığın endemik olduğu bölgelerde dahi oldukça nadir görülür. Biz bu yazıda sağ memede ele gelen sertlik nedeniyle başvuran, fizik muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleri sonucu meme kist hidatiği tespit edilen ve tedavi edilen bir hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, memede kitle, meme kist hidatiği

Tam Metin (İngilizce)