Olgu Sunumu

Nadir Bir Hipereozinofili Nedeni: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2016.4211

  • Alparslan Merdin
  • Emine Ogur
  • Çiğdem Çiçek Kolak
  • Fatma Avcı Merdin

Turkiye Parazitol Derg 2016;40(2):114-116

Toksokariazis, kedi ve köpeklerin barsaklarında yaşayan Toxocara canis ve Toxocara cati’nin neden olduğu parazitik bir hastalıktır. Enfektif yumurtalar kedi-köpek dışkısıyla kontamine olmuş besinlerle veya iyi yıkanmamış kontamine ellerle oral yoldan gastointestinal sisteme girebilir. Barsaklardan penetre olan larvalar iç organlara yerleşebilirler. Parazitlerin dokuya invazyonu sonucu hipereozinofili sık görülen bir bulgudur. Serolojik testler toksokaryozis tanısı konulmasındaki temel tanı yöntemidir. Biz bu olguda hipereozinofili, hepatomegali, ve barsak tutulumu ile prezente olan bir toksokoriazis vakasını bildirdik. Bilgisayarlı tomografide göbek etrafındaki ileal barsak anslarında yaygın duvar kalınlaşması görüldü. Endoskopik ultrasonografide büyümüş periduodenal lenf nodu saptandı. Semptomlar albendazol tedavisi aile düzelirken takip eden bir alevlenme görüldü.

Anahtar Kelimeler: Hipereozinofili, toksokariazis, atipik zoonoz