Olgu Sunumu

Nadir Bir Hemoptizi Nedeni: Orofaringeal Sülük

10.4274/tpd.galenos.2019.6683

  • İdris Çıldır

Gönderim Tarihi: 25.11.2019 Kabul Tarihi: 13.12.2019 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(1):61-63

Bu çalışmada, orofaringeal sülüğe bağlı dispne ve hemoptizi şikayeti ile başvuran 33 yaşında bir hasta sunuldu. Hasta bir çobandı ve ayrıntılı özgeçmişinde doğal kaynaklardan su içme öyküsü bulunuyordu. Muayenede orofarinkste, nazofarinks ve hipofarinks yönüne doğru hareket eden canlı koyu yeşil renkli yabancı cisim tespit edildi. Sülük lokal anestezi altında uzun bir klemp yardımıyla yardımıyla hafifçe tutularak çıkarıldı. Sülüklerin kırsal su kaynaklarında yaygın olduğu ve şiddetli anemi ve havayolu tıkanıklığı gibi ciddi komplikasyonlar nedeniyle ciddi morbidite ve hatta ölümlere neden olabileceği bildirilmiştir. Açıklanamayan hava yolu tıkanıklığı ve hemoptizi ile başvuran hastalarda fizik muayenenin önemli olduğunu gösteren bu tür olguları belirlemek için ayrıntılı bir oral ve orofaringeal muayene yeterli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sülük, hemoptizi, solunum yolunda yabancı cisim

Tam Metin (İngilizce)