Olgu Sunumu

Nadir Bir Gastroenterit Etkeni: Cyclospora

  • Meltem TAŞBAKAN
  • Ayşegül YOLASIĞMAZ
  • Hüsnü PULLUKÇU
  • Oğuz Reşat SİPAHİ
  • Tansu YAMAZHAN
  • Nevin TURGAY
  • Sercan ULUSOY

Gönderim Tarihi: 12.10.2009 Kabul Tarihi: 05.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):95-97

Coccidian parazitleri olan Cyclospora türleri, nadir gastroenterit etkenlerindendir. Ülkemizde ilk olarak 1998 yılında AIDS’li bir olguda bildirilmiştir. Bu yazıda on gündür devam eden ishal, karın ağrısı ve bulantı şikayeti ile hastanemize başvuran bir hastada görülen Cylospora gastroenteriti sunulmuştur. Hastanın öyküsünden on beş gün önce Karadeniz bölgesi seyahati yaptığını ve burada kullandığı içme sularının bulanık ve çamurlu görünümde olduğunu öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde barsak seslerinin artması dışında patoloji yoktu. Dışkı direkt incelemesinde lökosit, eritrosit görülmedi ve dışkı bakteriyolojik kültüründe enteropatojen bakteri üremedi. Dışkının parazitolojik incelemesinde Cyclospora spp. ookistleri görüldü. Hastaya 10 günlük kotrimaksazol (2x1,160/800 mg tablet) tedavisi verildi. Tedavi sonunda yapılan kontrol dışkı incelemesinde parazit gö-rülmedi. Sonuç olarak uzun süren ishallerde parazitolojik inceleme ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Cyclospora, gastroenterit