Özgün Araştırma

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Gülnaz ÇULHA
  • Gülay GÜLBOL DURAN
  • Nizami DURAN
  • Asutay CANPOLAT

Gönderim Tarihi: 01.04.2005 Kabul Tarihi: 17.10.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):258-260

Bağırsak parazitleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızda yaşları 16-18 arasında değişen Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu kız öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin yaygınlığı araştırılmıştır. Bu amaçla 142 dışkı örneği ve 136 selofanlı lam örneği incelenmiştir. İncelenen dışkı örneklerinin 65 tanesinde (%45,77) bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. Dışkı örneklerinde tespit edilen parazitlerin görülme oranları şu şekildedir; Blastocystis hominis 63 örnekte (%96,92), Giardia intestinalis 2 örnekte (%3,08) saptanmıştır. İncelenen selofanlı lam örneğinin 9 tanesinde (%6,61) Enterobius vermicularis saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Hatay, dağılım, kişisel hijyen