Derleme

Microsporidia Karakterizasyonunda Morfolojik ve Ultrastrüktürel Özellikler

10.5152/tpd.2015.3738

  • Mustafa Yaman
  • Gönül Algı
  • Beyza Gonca Güner

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):52-59

Mikrosporidia üyeleri ilkel tek hücreli ökaryotlar olup hepsi zorunlu hücre içi parazitlerdir. Omurgasız hayvanlardan omurgalı hayvanlara kadar geniş bir konak grubunu enfekte ederler. Bilim dünyasında Mikrosporidialar ile ilgili çalışmalar bu grubun farklı konak canlılar üzerinde oluşturdukları istenen enfeksiyonlar ve istenmeyen enfeksiyonlardan dolayı büyük bir ilgi odağı olmaktadır. Mikrosporidiaların bu enfeksiyonları onların teşhisi ve doğru karakterizasyonlarının titizlikle yapılmasını gerektirmektedir. Mikrosporidia grubundaki bir taksonun tür seviyesinde karakterizasyonu, diğer canlı gruplarına göre nispeten daha zor ve daha kompleks çalışmalar gerektirir. Bu canlı grubunun karakterizasyonunda morfolojik ve ultrastrüktürel çalışmalar önemli bir yer teşkil eder. Bu makalede, mikrosporidia teşhis ve karakterizasyonunda kullanılan morfolojik ve ultrastrüktürel karakterler orijinal örnekler ile desteklenerek verilmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 52-9)

Anahtar Kelimeler: Mikrosporidia, morfoloji, ultrastrüktür, karakterizasyon