Olgu Sunumu

Mezenteriyumdan Kaynaklanan Dev Kist Hidatik Olgusu: Diğer Organlari Etkilemeyen

10.5152/tpd.2014.3481

  • Murat Velioğlu
  • Hüsrev Diktaş
  • Bilal Kabalak
  • Hamdi Tüfekçi
  • Hakan Cermik
  • Ilker Akar
  • Barış Yalçın
  • Alparslan Coşar

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):194-196

21 yaşında erkek olgu yaklaşık bir yıldır devam eden abdominal şişkinlik ve karın ağrısı atakları şikayeti ile başvurdu. Abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide büyük multikistik kitle tespit edildi. Operasyon sonrasında histopatolojik bulgular neticesinde ince zar ile çevrelenmiş lamelli ektokist ve germinal tabaka tespit edildi. Kist duvarında non sellüler membrane primer kist hidatik tanısını doğruladı. Operasyon sonrası onuncu günde hasta 800 mg/gün albendazol tedavisi ile taburcu edildi. Burada nadiren gözlenen primer mezenteriyum kaynaklı hidatik kist olgusu sunulmuştur. Sonuç olarak, endemik bölgelerde kistik kitle saptanan olgularda kist hidatik mutlaka tanıda düşünülmelidir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 194-6)

Anahtar Kelimeler: Mezenteriyum, hidatik kist, multilokule, abdominal