Özgün Araştırma

Mersin İlinde İçme Suyu, Kullanma Suyu, Atık Su ve Deniz Sularında Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması

  • Kemal ÇEBER
  • Gönül ASLAN
  • Feza OTAĞ
  • Nuran DELİALİOĞLU
  • Candan ÖZTÜRK
  • Cahit BABÜR
  • Gürol EMEKDAŞ

Gönderim Tarihi: 10.08.2005 Kabul Tarihi: 28.11.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):224-228

Cryptosporidium, immun sistemi baskılanmış bireylerde öldürücü diyareye neden olabilen zorunlu hücre içi yerleşim gösteren bir protozoondur. Cryptosporidium parvum ve Cryptosporidium hominis’in genellikle kontamine içme ve kullanma sularıyla bulaştığı bilinmektedir. Güvenilir kesin tedavisinin olmaması ve sağlıklı bireylerde asemptomatik olarak bulunabilmesi cryptosporidiosisin önemini artırmaktadır. Çalışmamız Mersin il merkezi ve çevresinde içme (44 örnek), kuyu (2 örnek), atık (19 örnek) ve deniz (35 örnek) sularından alınan toplam 100 örnekte Cryptosporidium ookisti araştırmak amacıyla yapılmıştır. İçme sularında 5, kullanma sularında 1, deniz suyu örneklerinde 1, atık sularında 4 örnekte Cryptosporidium ookisti saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium, ookist, içme suyu, kuyu suyu,deniz suyu, atık su