Özgün Araştırma

Manisa’da Vajinal Akıntılı Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığı

  • İpek ÖSTAN
  • Uğur SÖZEN
  • M. Emin LİMONCU
  • A. Ali KİLİMCİOĞLU
  • Ahmet ÖZBİLGİN

Gönderim Tarihi: 22.10.2004 Kabul Tarihi: 11.02.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):7-9

Trichomonas vaginalis’in neden olduğu enfeksiyon, kadınlar arasında en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri olarak tanımlanmakta ve enfeksiyonun sıklığı farklı toplumlarda değişkenlikler göstermektedir. Bu çalışma Manisa yöresinde, vajinal akıntılı hastalarda T. vaginalis sıklığını araştırmak amacı ile planlanmıştır. Bu amaçla, Şubat-Haziran.2004 tarihleri arasında, Manisa Doğumevi ve Polikliniklerine, vajinal akıntı ve vulva kaşıntısı yakınması ile başvuran, yaş aralığı 17- 63 olan 233 kadından ve kontrol grubu olarak da rutin jinekolojik muayene için başvuran, vajinal akıntı ve vulva kaşıntısı olmayan 100 kadından vajinal akıntı örneği alınmıştır. Steril eküvyon ile, vajina arka forniksinden alınan örnekler, Trypticase – yeast extract – maltose (TYM) besiyeri içine alınarak direkt bakı ve kültür yöntemi ile incelenmişlerdir. Direkt bakı ve kültür yöntemlerinin her ikisiyle, 233 vajinitli hastanın 11’inde (%4,7) T. vaginalis saptanmıştır. 100 kontrol grubu kadında ise her iki yöntemde de etkene rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Manisa, vajinal akıntı, Trichomonas vaginalis