Olgu Sunumu

Malavi Gölünden Bulaşan Persistan Bir Üriner Şistozomiyaz Olgusu

10.5152/tpd.2012.46

  • Mustafa Taner Yıldırmak
  • Funda Şimşek
  • Habip Gedik
  • Arzu Kantürk

Gönderim Tarihi: 05.12.2011 Kabul Tarihi: 06.08.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):191-192

Türkiye’den yayımlanmış üriner şistosomiyaz olgularının sayısı oldukça azdır. Son yıllarda saptanmış bu olgular ya yurt dışı seyahatle ilişkilidir ya da yurt dışından hastalığa yakalanmış olarak ülkemize gelen yabancı uyruklu kişilerdir. Afrika’da çalıştığı sırada infekte olan olgumuza ilk başta yanılgıya düşülerek nonhodgking mesane lenfoması tanısı konulmuştur. Tek günlük pirazikuantel tedavisinden sonra düzelen ancak 21 ay sonra nüksle başvuran hastaya ikinci kez prazikuantel tedavisi yapıldı. Bu olgu tedaviye rağmen kronikleşmesi ve tanı güçlüğü bakımından tartışılmak amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Şistozomiyaz, prazikuantel, nüks