Özgün Araştırma

Malatya’da Ev Tozu Akar Faunası

  • Metin ATAMBAY
  • Özlem Makbule AYCAN
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 02.12.2005 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):205-208

Arthropoda’ların önemli grubunu oluşturan Arachnida sınıfının Acarina takımındaki canlılara akar adı verilmektedir. Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart, 1897) ile D. farinae (Hughes, 1961)’nin ev tozlarında en sık bulunan akarlar oldukları belirtilmektedir. Bu çalışmada, Malatya’da daha önce belirlenmemiş ev tozu akar faunasının saptanması amaçlandı. Araştırmada, Malatya’nın çeşitli semtlerinden 1 Haziran 2000–20 Kasım 2001 tarihleri arasında toplam 303 evden toz örnekleri alınarak incelenmiştir. Tozlar Spieksma–Boezaman’nın yönteminden modifiye edilen Laktik Asit Çöktürme Yöntemiyle incelenmiştir. Toplam akar görülme oranı %23,1 bulunmuştur. Sonuç olarak, bu araştırmada saptanan akar görülme oranı Malatya’nın yüksekliği ve nem durumuna kıyasla yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ev tozu akarı, Malatya