Olgu Sunumu

Malatya’da Alveolar Echinococcosis Olgusu

  • Metin ATAMBAY
  • Ülkü KARAMAN
  • Özlem MİMAN
  • Neşe KARADAĞ
  • Gökhan SÖĞÜTLÜ
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 14.06.2007 Kabul Tarihi: 28.02.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):164-166

İnsanlarda Echinococcus multilocularis’in larval formunun neden olduğu hastalığa Alveolar echinococcosis (AE) denilmektedir. Ülkemizde AE’ye Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rastlanılmaktadır. Malatya’da ise yataklı sağlık kuruluşlarının kayıtlarına göre AE vakası görülmemiştir. Sağ üst kadranda ağrı şikayeti ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine gelen 70 yaşındaki bayan hastanın dinamik karaciğer Bilgisayarlı Tomografisi ile Cystic Echinococcosis (CE) tanısı konmuştur. Kistektomi sonrası patolojik inceleme ile AE olduğu anlaşılmıştır. Olgu Malatya ilinde tespit edilen ilk AE vakası olması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Malatya, Alveolar Echinococcosis