Özgün Araştırma

Malatya İli Merkezinde Üç İlköğretim Okulu Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Tuncay ÇELİK
  • Nilgün DALDAL
  • Ülkü KARAMAN
  • Özlem M. AYCAN
  • Metin ATAMBAY

Gönderim Tarihi: 06.05.2005 Kabul Tarihi: 10.02.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):35-38

Bağırsak parazitleri hijyen kurallarına yeterince dikkat edemeyen çocuklarda sık görülmekte, bedensel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Çalışma Malatya ili merkezinde bulunan ilköğretim okullarında bağırsak parazitleri insidansını belirlemek ve öğrencilere parazit hastalıkları konusunda bilgi vermek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öğrencilere selofanlı lam yöntemi uygulanmış, alınan dışkılar nativ, lugol ve çoklaştırma yöntemleriyle incelenmiştir. Ayrıca öğrencilere bağırsak parazitleri ile ilgili genel bir açıklama yapılmıştır. Toplam 1838 öğrencinin 415’inde (%22.5) bulunmuştur. En sık rastlanan parazit Enterobius vermicularis (%10.6) olmuştur. Saptanan diğer parazitler yüzdelerine göre sırasıyla Giardia intestinalis (%8,5), Entamoeba coli (%1,9), Blastocystis hominis (%1,4), Taenia sp. (%0,3), Hymenolepis nana (%0,1), Trichomonas hominis (%0.1), Ascaris lumbricoides (%0.05) ve Iodamoeba butchlii (%0,05) bulunmuştur. Sonuç olarak Malatya ilköğretim okullarında barsak parazitleri bir sağlık sorunu olarak önemini korumakta ve sosyo ekonomik koşullar ile barsak parazitleri yaygınlığı arasındaki ilişki görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Barsak paraziti, Malatya